Losowy plakat

Polecamy

GRUPA MEDIALNA

Grupę Medialną tworzą osoby, które służą informacją na temat wszystkiego, co ma związek z Duszpasterstwem Akademickim Petroklezja. Do zadań Grupy Medialnej należy zapewnienie dobrego przepływu informacji w mediach oraz reprezentowanie Duszpasterstwa w kontaktach z innymi osobami i instytucjami.

mail: petroklezja@gmail.com


Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie Petroklezja
ul. Jachowicza 4
09-402 Płock