Losowy plakat

Polecamy

Powstało w grudniu 2007 roku. Cele stowarzyszenia to m.in.: pomoc studentomznajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działalnośćcharytatywna, przeciwdziałać patologiom społecznym, upowszechnianiewśród młodzieży zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu iaktywnych form spędzania czasu, uwrażliwianie młodych ludzi na kulturęi otwieranie ich na potrzeby duchowe.

 

Stowarzyszenie Petroklezja:


email: stowarzyszenie@petroklezja.pl
ul. Jachowicza 4
09-402 Płock
nr konta: 26 9011 0005 0970 0433 2000 0010