Losowy plakat

Polecamy

 

„Wieczór do-świadczania”

Czerwcowy Wieczór Chwały, który odbył się w płockiej „Stanisławówce” był ostatnim przed wakacyjną przerwą. Miał więc charakter podsumowujący czas, który został dany uczestnikom Wieczorów w tym roku szkolnym i akademickim. Zatytułowany został „Do-świadcz” i jak tłumaczył na wstępie ksiądz Tomasz przeddzień zakończenia roku szkolnego to wspaniały czas na poczynienie refleksji. To znakomita okazja by zdać przed sobą i Bogiem relację z tego, czego w tym roku doświadczyliśmy. Zgodnie z dziękczynnym i radosnym charakterem Wieczorów Chwały modlitwa słowem i muzyką kierowała myśli i odczucia głównie w stronę doświadczenia dobra.
Nie jest jednak dla wszystkich rzeczą równie prostą patrzeć na swoje życie przez filtr tego, co pozytywne, optymistyczne, jasne. W swym słowie ksiądz Tomek przywołał trzecią osobę Trójcy Świętej – Ducha Świętego. To właśnie dzięki sile z jaką działa w dzieciach Kościoła Bożego możemy w pełni doświadczać. To właśnie Duch Święty pomaga lepiej odczuwać, więcej rozumieć. To On otwiera oczy człowieka na prawdę. I wreszcie, gdy tę prawdę uda się zobaczyć to właśnie Duch Święty daje siłę i odwagę do głoszenia jej, czyli do – świadczenia.
Świadcz – to drugie słowo ukryte w tytule czerwcowego wieczoru. Do świadczenia swoją postawą, uczestników tego spotkania nie trzeba było specjalnie nakłaniać. Przez cały czas panowała atmosfera pełna szczerej, spontanicznej radości. Do pieśni dziękczynienia i uwielbienia wykonywanych przez zespół Bosco Band chętnie dołączali się wszyscy zebrani. Głębokie świadectwo dotyczące osoby Ducha Świętego w swoim życiu przedstawił Maciek.
Ponieważ nie jest rzeczą równie prostą świadczyć o swojej wierze poza murami kościoła, gdy w codziennym życiu niejednokrotnie w „walce” o prawdę trzeba stać samemu, z dala od wspólnoty przepełnionej tymi samymi ideałami, podsumowaniem wieczoru była modlitwa przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Oprócz słów dziękczynienia za przeżyty czas, były też słowa prośby o dary Ducha Świętego dzięki, któremu atmosfera „Wieczoru Chwały” stanie się  atmosferą codzienności – pełną doświadczenia dobra, pokoju, prawdy i jedności. 
http://www.wieczorchwaly.pl Admin