Losowy plakat

Polecamy

 

  

…..i oddali Mu Chwałę  
 

18 września w płockiej Stanisławówce, po wakacyjnej przerwie znów zagościła pełna radości, a jednocześnie pokoju atmosfera Wieczorów Chwały. „Dolny” kościół był wypełniony. Specjalnie na tę okazję przyjechała wraz ze swymi duszpasterzami młodzież z Makowa i Sokołowa Podlaskiego. Ideą spotkań – mówił ks. Tomek –jest utworzenie wspólnoty żywego Kościoła. Idea ta wiąże się ze słowami Chrystusa, który mówił, że gdzie dwóch, lub trzech gromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Na Wieczorach Chwały bardzo podkreślana jest więc obecność żywego Chrystusa wśród zgromadzonych i to właśnie słowa Jezus Żyje zatytułowały wrześniowe spotkanie. To właśnie one stały się osnową pieśni oraz wspólnej i osobistej modlitwy. Skoro Jezus żyje, jest kimś realnym i bliskim, można Mu jak bliskiej osobie powierzyć swoje problemy, oddać zranienia i podziękować za wszelkie dobro, którego doświadczamy. Był więc czas na te wszystkie obszary relacji z Bogiem. Pieśni, które zgromadzeni śpiewali wraz z posługującym zespołem Bosco Band świetnie odzwierciedlały wszystkie odcienie tego spotkania. Pojawiła się też pewna nowość. Uczestnicy inicjatywy zachęcili płocczan do modlitwy za nasze miasto – zaproponował, by codziennie, przechodząc jego ulicami odmówić jedną modlitwę za urzędników i wszystkie osoby, które mają decydujący wpływ na jakość życia mieszkańców Płocka. Modlitwa ta ma odzwierciedlać głęboką wiarę w to, że tak jak niegdyś Jezus przechadzał się ulicami Jerozolimy i uzdrawiał jej mieszkańców, tak może robić to dzisiaj w naszym mieście. 

Na wrześniowym Wieczorze Chwały spędzili owocnie czas wszyscy Ci, którzy w codziennym zabieganiu szukali wytchnienia, refleksji i modlitwy. Modlitwy szczerej, spontanicznej, przepełnionej muzyką; modlitwy, przepełnionej dziękczynieniem Bogu za dar życia, dar młodości, za dar miłości.