Losowy plakat

Polecamy

 

Gubimy naszą tożsamość, wartości, często nadając sobie prawo do swobody seksualnej, wymyślając sobie nowe zasady tak, aby było nam wygodnie i przyjemniej żyć. Kiedy uprzytamniamy to sobie i decydujemy się na wyłączenie z naszego życia wtyczki: sex, która oddala nas od Boga, zadając nam nie rzadko wiele emocjonalnych zranień i lęku, zabierając przy tym szacunek i godność, nasuwa się nam myśl: ‘powrót do czystości?’. 

 To właśnie ona była przewodnią podczas listopadowych warsztatów M jak miłość. W naszym społeczeństwie temat czystości ze względu na historię, jak i teraźniejszość jest tematem ważnym i kontrowersyjnym. Większość młodych ludzi decentralizuje istotę tej wartości, spychając ją na margines. Zawsze jak coś jest ciężkie, trudne do zrealizowania, to najłatwiej jest tak zrobić. Studentki z Instytutu Studiów nad Rodziną z Warszawy starały się jak najdokładniej przekazać wszelkie informacje na temat cnoty czystości oraz jej przeciwieństwa- nie opanowania pożądania, które powstaje w wraz z reakcją zmysłowości. Często słyszymy w naszym codziennym życiu ‘tak nie wolno’, ‘tego nie można’, ale gdzie są w takim razie granice tego ‘można’? W tej dziedzinie panuje mnóstwo chaosu i nieuporządkowanych zagadnień, czego konsekwencją często jest traktowanie siebie przedmiotowo, jak rzecz, którą można dawać i brać, wymieniać i rozporządzać.   
 
Żeby rozjaśnić nam wszelkie wątpliwości, przedstawiono nam schemat konkretnych granic intymności, przyzwoitości oraz adekwatności gestów w zależności od relacji. Już wiemy, że trzeba mieć nie mało odwagi i wewnętrznej siły, aby podjąć decyzję o powrocie do czystości, która jest niezbyt popularna we współczesnym świecie.
 
Poprzez różne, nierzadko kontrowersyjne dyskusje oraz pracę w grupach mogliśmy sobie uświadomić wiele istotnych rzeczy. Te warsztaty swoją formą i treścią, dały nadzieję na wtórną czystość w sferze psychicznej, jak i moralnej. Wiemy już, że nie można zatrzymać się w połowie drogi, ale trzeba uczynić ten nowy początek całkowicie nowym. Tu mamy szansę na wysprzątanie wszystkich ciemnych kątów. Jezus mówi: ‘Tego kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę.’ Ta obietnica odnosi się do każdego z nas. Możesz zaakceptować jego propozycję i tutaj naprawdę ‘iść na całość’.
Ewa Sandra Bilska