Losowy plakat

Polecamy

MłodziWierni pragnący przeżyć życie BARDZIEJ....
Wielka inicjatywa dedykowana dla Młodych, by każdy mógł w życiu doświadczyć NAPRAWDĘ OGROMNEJ MIŁOŚCI BOGA! Dla tych, którzy się "tylko" zastanawiają:
DAJ BOGU SZANSĘ! Chociaż raz...
50 miejsc w autokarze z Płocka na Narodowy. Pierwszeństwo dla studentów, a wśród studentów pierwszeństwo według kolejności wpłat. Misja dla Szczęśliwców, którzy już doświadczyli kiedykolwiek obecności i miłości Boga - NAMÓWCIE POZOSTAŁYCH!!!