Losowy plakat

Polecamy

 

WSPÓLNOTA JEZUS ŻYJE – SKUPIENIE W WOŹNIAKOWIE
Od 4 do 6 grudnia Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Jezus Żyje” przeżywała dni skupienia. Wraz z ks. Tomkiem Radkiewiczem, ponad 40-osobowa grupa wyjechała na te dni do Domu Rekolekcyjnego w Woźniakowie pod Kutnem. 

Piątek
Dni skupienia wspólnoty Odnowy w Duchu Św. Rozpoczęły się w Woźniakowie przedstawieniem zasad, jakie obowiązywały podczas rekolekcji. Tematem przewodnim Skupienia była „Wspólnota”. 

W piątek grupa dotarła na miejsce około 19. Po zjedzeniu kolacji przyszedł czas na Eucharystię i konferencję, która była wprowadzeniem do cyklu konferencji na temat wspólnoty i „mnie jako jednostki”, czyli członka wspólnoty. Poprowadził ją ks. Tomek. 

Dzień zakończył się naszym przygotowaniem do modlitwy poprzez medytację Słowa Bożego, która miała miejsce w sobotę rano. Słowo do rozważania to „Przypowieść o synu marnotrawnym” (Łk 15, 11-32). 

Sobota
Od piątkowego wieczoru obowiązywało Silentium Sacrum, czyli Święte Milczenie. Miało ono na celu pozwolenie sobie na dostrzeżenie Ducha Świętego i Jego działania w nas. Dzień rozpoczął się medytacją „Przypowieści o synu marnotrawnym”. Po śniadaniu przyszedł czas na konferencję, którą poprowadził Kamil. Tematem była Odnowa w Duchu Świętym. Temat obejmował m.in. cele Odnowy w Duchu Św., zasady formacji, historię Odnowy oraz jej biblijne podstawy i miejsce w Kościele hierarchicznym. 

Później przyszedł czas na Eucharystię i konferencję poprowadzoną przez ks. Tomka na temat zagrożeń, które mogą zniszczyć wspólnotę. Po obiedzie grupa zebrała się i rozpoczęła dyskusję na temat przyszłości wspólnoty. Mówiono m.in. o planach, celach i oczekiwaniach, które wyrażano w gorącej dyskusji. 

Po zachodzie słońca wspólnie uwielbiliśmy Boga podczas Wieczoru Chwały. Zwieńczeniem dnia było obejrzenie filmu pt. „Fireproof”. 

Niedziela
Poranne modlitwy rozpoczęły się medytacją Słowa Bożego. Tym razem rozmyślaliśmy nad fragmentem z Ewangelii według św. Marka (Mk 10, 17-22). Po śniadaniu przyszedł czas na wspólne zdjęcie, ostatnią konferencję, która nosiła tytuł „Konflikt – Szansa, czy porażka”, a potem na refleksję i podsumowanie ostatnich dni. 

Na sam koniec pobytu w Woźniakowie siedzieliśmy przy jednym stole dyskutowaliśmy i dzieliliśmy się swoimi świadectwami, o tym jak Jezus Chrystus działa w nas w ostatnim czasie. Pojawiały się też głosy, które upewniały nas, w tym, iż tworzymy jedność, ponieważ każdy dla każdego jest bardzo ważny. 

Tego typu skupienie to możliwość zatrzymania się, w czasie kiedy świat na około wręcz wiruje i bardzo trudno jest o refleksję w natłoku codziennych zajęć. To szansa na umocnienie swojej wiary, relacji z Bogiem, to także szansa na zrozumienie nowych rzeczy, które nas dotyczą. To piękny czas, który wykorzystaliśmy w pełni.
  
Admin