Losowy plakat

Polecamy


W dniach 11 – 13 marca na płockiej „Stanisławówce” przeżywaliśmy czas szczególny – Wielkopostne Rekolekcje dla studentów pod hasłem: „TO TWOJE MIŁOWANIE DAŁO WOLNOŚĆ NAM”. Rekolekcje były dla nas nie tylko okazją do odnowy serc w sakramencie pokuty, ale również do pogłębiania naszej wiary.
W ciągu trzech dni wysłuchaliśmy konferencji, które wygłosił do nas ks. Piotr Przesmycki – salezjanin, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Za organizację rekolekcji odpowiedzialny był nasz duszpasterz akademicki – ks. Tomek Radkiewicz, któremu pomagała młodzież z duszpasterstwa i zespół muzyczny E-MOLL.
Ksiądz Piotr mówił o sprawach  niezwykle ważnych dla każdego chrześcijanina, a w sposób szczególny dla człowieka młodego, którego świat przekonuje do współczesnych trendów opartych na relatywizmie moralnym i sceptycznym podejściu do Boga. Chrześcijaństwo jest przecież religią na wskroś nowoczesną, a chrześcijanin to człowiek radosny i przepełniony nadzieją. Przed nami pamiątka najradośniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości – ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.
Rekolekcje rozpoczęliśmy od szerokich rozważań nawiązujących do encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II „FIDES ET RATIO”, o relacjach między wiarą i rozumem. Temat dotykany dosyć często, kiedy człowiek na wszystkie swoje pytania poszukuje racjonalnych odpowiedzi i wszystko wokół siebie stara się ogarnąć rozumem. Mając ogromną wiedzę o otaczającym nas świecie, trudno czasami przyjąć prawdę o Bogu opartą na wierze.
Tematem drugiego dnia rekolekcji była KOBIETA, a w sposób szczególny – godność kobiety. Od biblijnego obrazu stworzenia człowieka, poprzez rozważania Jana Pawła II oraz przykład postawy Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ksiądz Piotr podkreślał godność kobiety. Mówił o różnych drogach powołania, o szczególnej roli kobiety w rodzinie. Słowa przepełnione głęboką treścią, ks. Piotr przyprawiał czasami odrobiną humoru, dzięki czemu może nawet dłużej pozostaną w naszej pamięci. Tego dnia wysłuchaliśmy również pewnej historii młodego człowieka, przedstawionej w formie słuchowiska. W role bohaterów opowieści wcielił się ks. Tomek i nasz kolega Przemek.
Na zakończenie rekolekcji wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii. Tego dnia ks. Piotr skierował nasze myśli w stronę RODZINY. Nawiązując do przeczytanego „Hymnu o miłości” z Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian, ks. Piotr zaprosił nas do zastanowienia się nad naszą umiejętnością miłowania. Miłość to ogromna odpowiedzialność. Miłość dwojga młodych ludzi, to odpowiedzialność nie tylko za siebie nawzajem, ale również powołanie do świadomego i dojrzałego macierzyństwa i ojcostwa. Tego dnia składaliśmy na Ołtarzu Pańskim nasze Wielkopostne wyrzeczenia jako owoc przeżytych rekolekcji.
Okres Wielkiego Postu to czas refleksji, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad sprawami najważniejszymi w naszym życiu. Ten czas przypomina nam ofiarę Chrystusa, który cierpiał, aby odkupić nasze winy. Rekolekcje, które przeżyliśmy, odnowiły w nas wiarę, że każdy dzień jest nową szansą na pozytywne zmiany w swoim życiu – wystarczy tylko chcieć. 
Admin