Losowy plakat

Polecamy

 

Pomysł na codzienność dla młodych płocczan

Płockie Duszpasterstwo Akademickie „Petroklezja”  10 września zapoczątkowało cykl spotkań zatytułowanych „Pomysł na codzienność”. Jest to inicjatywa, skierowana do młodzieży, utworzona w odpowiedzi na jej rosnące potrzeby. Ma ona formę otwartych na dialog spotkań z nietuzinkowymi osobami. „Pomysł na codzienność” jest więc skierowany do wszystkich młodych osób, które poszukują, pytają, mają wątpliwości, czują się zagubione w dzisiejszym, kolorowym i ciekawym świecie, oferującym wiele atrakcji. Inicjatorzy „Pomysłu” nie kryją nadziei, że nowy projekt w dużym stopniu zaspokoi oczekiwania młodych ludzi, a także zachęci do szerszego i bardziej krytycznego spojrzenia na rzeczywistość.
Pierwsze spotkanie poświęcone było manipulacji w muzyce techno. Poprowadził je Leszek Dokowicz – operator kamer i producent filmów dokumentalnych,. przez wiele lat mieszkający w Niemczech. To właśnie tam stał się członkiem subkultury techno. Poprzez tę fascynację poznał twórców największych na świecie imprez techno. Szczególnie bliska współpraca i osobista więź z jednym z nich Peterem – wykładowcą Nowojorskiej Akademii Filmowej, pozwoliła mu w pewnym momencie na odkrycie prawdziwych motywów tych właśnie imprez. Okazało się, że wszystkie elementy takich multimedialnych spektakli są niczym misterna nić, która w niewidzialny sposób, ma oplatać podświadomość jej uczestników. Prawdziwe treści związane są z kultem szatana. Organizatorzy kryją je w niezrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy symbolice scenografii, w puszczanej w zwielokrotnionym tempie muzyce lub zmodyfikowanych obrazach. Zamierzony efekt? Całe rzesze omamionej młodzieży, która po pewnym czasie ulega ogólnemu zniechęceniu, apatii, nieuzasadnionym lękom czy myślom samobójczym.
Leszek Dokowicz całkowicie odizolował się od tego środowiska. Wieloletni kontakt z satanistami wpłynął również na jego życie osobiste. Uzdrowienia potrzebował on sam jak i najbliższe mu osoby. Siłę do rozpoczęcia „nowego” życia odnalazł w wierze katolickiej utraconej w wieku lat 14.
Kolejne spotkanie w ramach  „Pomysłu na codzienność” dotyczyć będzie zagrożeń w mediach. Odbędzie się 22 października w płockiej „Stanisławówce”. Poprowadzi je Jan Pospieszalski. 
Admin