Losowy plakat

Polecamy


  

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE PETROKLEZJA
ZAPRASZA NA
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  

"Pismo Święte i Eucharystia są niezbędnymi elementami spotkania z Panem. Również my przychodzimy na niedzielną Mszę św. z naszymi troskami, trudnościami i rozczarowaniami... Czasami życie nas rani, a my wychodzimy z tego smutni do naszego «Emaus», odwracając się plecami do planu Boga" - mówił papież Franciszek rozważając ewangeliczną drogę dwóch uczniów do Emaus. Często bywa tak, że oddalamy się od Boga, ale on wychodzi nam na przeciw, przyłącza się do nas i wyjaśnia nam Pisma. To właśnie przyjęcie Jego Słowa i udział w Eucharystii daje nam siłę i moc. Przemienia zalęknionych uciekających uczniów w mężnych głosicieli Słowa Bożego, którzy już bez lęku natychmiast udają się z powrotem do Jerozolimy by głosić Widzieliśmy Pana!

Zapraszamy Cię na wielkopostne rekolekcje, gdzie będziemy uczyć się czytać słowo, aby mężnie głosić ze JEZUS ŻYJE, że CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ PRAWDZIWIE.

Rekolekcje poprowadzi duszpasterz akademicki ks.
dr Adam Węgrzyn SDB

*Zapisy w Duszpasterstwie Akademickim Petroklezja w każdą niedzielę po mszy św. o godz. 20 oraz w środy po spotkaniach wspólnoty.