Losowy plakat

Polecamy

 
„Niezwykła 20-tka”

Ala i Krzyś Rychlik poznali się pięć lat temu w „Stanisławówce”. Obydwoje śpiewali w zespole posługującym na niedzielnej Mszy o godzinie 20-tej. 20 kwietnia 2008 r. po raz kolejny w swoim życiu przyszli do „Stanisławówki” na godzinę 20-tą na niedzielną Mszę Świętą. Co w tym niezwykłego? 

Tym razem przyszli, by prosić Boga o chrzest dla swojego pierworodnego syna – Kacpra. Wybór tej właśnie Mszy przez Alę i Krzysia z pewnością nie był przypadkiem. Chrzest syna we wspólnocie 20 –tkowej Mszy Świętej, wspólnocie, w której od dawna żywo uczestniczyli, nadała temu wydarzeniu wyjątkowego wymiaru. Dzięki temu naprawdę można było odczuć, że przez sakrament chrztu każdy zostaje przyjęty do grona dzieci Kościoła Bożego. Można też było poczuć radość z tego faktu płynącą od wspólnoty. Potwierdziły ją brawa po zakończonym obrzędzie sakramentu chrztu. 

„Czego chcielibyście dla Kacpra? O co chcielibyście dla niego prosić?” – ksiądz Mariusz Rudzki zawarł takie pytanie w głoszonym słowie. „żeby był dobrym człowiekiem, żeby umiał kochać” – oto odpowiedź, która niesie za sobą odpowiedzialność za nowego członka Kościoła i potrzebę modlitwy za niego. Nie tylko jego rodziców ale również wszystkich, którzy byli świadkami chrztu Kacpra, wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Mszy o godzinie 20-tej. 

Ala i Krzyś złożyli piękne świadectwo swojej miłości, miłości dojrzałej, świadomej, świadomej tego, że „(…) miłość nie jest przygodą. Ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar gatunkowy. I ciężar całego losu. Nie może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią. Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga” – pisał o miłości Jan Paweł II. Te słowa połączone z obrazem bezbronnego, małego Kacperka, dopiero przyjętego do szeregu wielkiej rodziny Kościoła Świętego utwierdzają w przekonaniu, że ten Kościół to mistyczny twór, w którym myśl Boga przewidziała każdego z jego członków – Alę, Krzysia, Kacpra, minione i przyszłe pokolenia, a jego odwieczne słowo, które „staje się ciałem” wciąż powołuje do życia w wieczności. 

  
Admin